GDPR

Mai multe informatii despre protectia datelor personale gasiti AICI

Descarca Politica anti-mita

Winmarkt își desfășoară activitatea având la bază valori și principii etice și de integritate, politici, ce trebuie respectate atât în interiorul acesteia cât și în relaționarea cu partenerii de afaceri.Prin politica anti-mită, implementată de companie, sunt stabilite standarde de comportament menite să minimalizeze riscul de mită în activitatea desfășurată de personalul angajat, în relațiile cu partenerii de afaceri sau în relațiile cu entitățile guvernamentale.

Mita este definită ca fiind: promiterea, oferirea, efectuarea, solicitarea sau acceptarea fie direct sau printr-o terță parte, a oricărui avantaj pentru a induce sau a răsplati, a acționa sau a nu acționa în legatură cu îndeplinirea sarcinilor unei persoane.

Nerespectarea politicii anti-mita ar putea aduce prejudicii reputației companiei, imaginii, clientelei sau poziției de piață. Ar putea submina de asemenea, încrederea și relațiile pe care compania le-a construit pe piață alături de clienții săi.

În vederea preîntâmpinării acestor neajunsuri, compania și-a propus un mecanism de sesizare atât la dispoziția personalului angajat, cât și la dispoziția clienților, partenerilor de afaceri, prin care pot fi semnalate posibile încălcări sau suspiciuni de încălcări ale prevederilor politicii anti-mită, fiind garantată totodată confidențialitatea informațiilor primite.

Astfel, prin procedura de semnalare existentă, fiecare angajat, partener, colaborator, client, furnizor de servicii, ar trebui să sesizeze orice solicitare directă sau indirectă de a obține plăți, bunuri, călătorii, asistență personală sau alte beneficii pentru o persoană sau rudele sale sau un alt beneficiar, în legătură cu îndeplinirea sarcinilor unei persoane.