GDPR

Mai multe informatii despre protectia datelor personale gasiti AICI

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A WIN MAGAZIN 

site web si social media – winmarkt.ro

Rev: 3.0

Valabil de la 06.03.2023

Premise 

Identitatea operatorului 

Date personale prelucrate 

Calitatea datelor procesate 

Scopul colectării 

Perioada in care se vor prelucra datele cu caracter personal: 

Destinatarii datelor cu caracter personal: 

Parți terțe implicate in prelucrarea datelor cu caracter personal 

Masuri de securitate: 

Transferul de date 

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale 

Informații despre fișierele de tip cookies 

Cookie-urile utilizate pe site și scopurile prelucrării datelor personale 

Temeiul legal al prelucrărilor bazate pe tehnologiile de tip cookie folosite de site 

Modul de gestionare a cookie-urilor și a consimțământului cu privire la utilizarea acestora 

Modul de exercitare a dreptului la opoziție în cazul prelucrărilor întemeiate pe Interesul Legitim 

Securitate si probleme legate de confidențialitate 

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri 

Premise

Aceasta politica de confidențialitate va informează cu privire la informațiile pe care le colectam de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru web si resursele social media pe care le controlam. In colectarea acestor informații, noi acționam in calitate de operator de date si, prin lege, suntem obligați sa va furnizam informații despre noi, despre datele pe care le colectam, motivul si modul in care folosim datele dvs. si despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs.

Scopul acestui document este de a descrie cum colectam, utilizam si tratam datele dumneavoastră in momentul utilizării site-ului.

Va asiguram de faptul ca pentru noi confidențialitatea este valoroasa, angajându-ne sa respectam caracterul privat si securitatea informației furnizate de dumneavoastră atunci când utilizați site-ul

Datele cu caracter personal se refera la orice informație care ne comunica ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dumneavoastră când interacționați cu resursele online pe care le controlam. 

Conform Regulamentului nr. 679/2016 “date cu caracter personal“, definite la art. 4 alineatul 1, înseamnă orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Puteți consulta site-ul si fără dezvăluirea identității sau furnizării celei mai mici informații cu privire la datele dumneavoastră personale. Se pot obține însă informații in mod automat, la vizitarea site-ului, serverul web înregistrând in loguri date de comunicație precum adresa IP de unde accesați site-ul, linkurile accesate, dar acestea nu va pot identifica ca si individ in lipsa altor seturi de date. 

Win Magazin nu va realiza corelarea cu alte date care sa permită identificarea dumneavoastră decât in situația in care site-ul este folosit in mod abuziv si exista riscul unei infracțiuni de natura cibernetica. Alte date personale vor fi prelucrate numai daca sunt oferite voluntar de dumneavoastră : formulare de contact, conturi de utilizator create pe site. Acestea vor fi prelucrate având ca temei legal consimțământul dumneavoastră.

Win Magazin va pune la dispoziție mijloace tehnice corespunzătoare pentru exprimarea libera si informata a consimțământului dumneavoastră pentru fiecare set de date, pentru care va exprimați acordul de prelucrare. 

Identitatea operatorului

Win Magazin SA cu sediul în Bulevardul Decebal Nr. 25-29, Et. 9, Olympia Tower Sector 3, Bucuresti, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/16328/2007, RO 22338275;

Societatea va fi denumita in continuare in mod colectiv “Operatorul”, definit ca operator de date personale în accepțiunea Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR). 

Ne puteți contacta prin poștă la adresele sediilor sociale de mai sus, prin e-mail la adresa protectiadatelor@winmarkt.ro. 

Nu suntem obligați să avem un responsabil cu protecția datelor, astfel încât orice întrebare cu privire la utilizarea datelor dvs. personale trebuie adresată la datele de contact de mai sus.     

Date personale prelucrate 

In conformitate cu Art. 13 din Regulamentul 679/2016, prin prezenta va informam ca Win Magazin si in temeiul bazelor legale menționate in prezentul document, in funcție de fiecare categorie de date, societatea noastră in calitate de operator procesează datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează: 

Date personale

Proces

Temei legal

Perioada de păstrare

Terți

Date personale necesare comunicațiilor electronice stabilite intre terminalul dumneavoastră si resursele noastre: adresa IP, tip browser, tip terminal de acces, data si ora accesării resurselor, paginile vizitate 

Comunicații electronice

Interes legitim

1 an

Furnizori de servicii IT

Cookies – fișiere necesare comunicației electronice – cookies de sesiune fără date personale

Comunicații electronice

Interes legitim – funcționare de baza a site-ului

Pe perioada cat pagina este deschisa o pagina către site

Furnizori de servicii IT

Cookies funcționale – fișiere utilizate pentru o experiență mai buna a navigării

Îmbunătățirea experienței de navigare

Consimțământ – a se consulta Informarea cu privire la fișierele de tip Cookies 

Variabil – a se consulta Centrul de preferințe Cookies /  cat timp va păstrați acordul

Furnizori de servicii IT

Furnizori ai modulelor software instalate pe site pentru o experiență mai buna de navigare

Cookies – fișiere necesare pentru măsurare si analiza resurse web

Măsurarea performantelor conținutului in funcție de vizitele utilizatorilor pe diferite pagini

Consimțământ – a se consulta Informarea cu privire la fișierele de tip Cookies 

Variabil –

a se consulta Informarea cu privire la fișierele de tip Cookies / cat timp va păstrați acordul

Furnizori de servicii IT

Furnizori ai modulelor software instalate pe site

Cookies – fișiere necesare interacționării cu resursele online prin intermediul rețelelor sociale

urmărirea comportamentului dvs. pe site  și corelarea acestor date cu cele aferente contului din rețeaua de socializare

Consimțământ – a se consulta Informarea cu privire la fișierele de tip Cookies 

Variabil –

a se consulta Informarea cu privire la fișierele de tip Cookies / cat timp va păstrați acordul

Furnizori de servicii IT

Operatorii rețelelor social media

Date de identificare dezvăluite prin intermediul formularelor de contact : nume, prenume, adresa email, număr de telefon, alte date pe care le dezvăluiți in detalii

Folosirea mijloacelor de contact online

Consimțământ

Atât timp cat va păstrați acordul

Furnizori de servicii IT, Furnizori de servicii marketing

Date conturi social media pe care le dețineți: imagini, identificatori de cont, alte informații pe care le publicați, opinii ( likes )

Interacțiunile pe care le efectuați cu resursele social media pe care le deținem

Consimțământ acordat rețelelor de socializare 

Atât timp cat va păstrați acordul

Furnizori de servicii IT

Furnizori de servicii marketing

Nume, prenume, adresa email, compania la care lucrati

Marketing direct: abonarea la comunicările comerciale

Consimțământ acordat online

Atât timp cat va păstrați acordul

Furnizori servicii IT

Furnizori de servicii marketing

Furnizori servicii aplicații specifice

Nume, prenume, cont social media, fotografii. comentarii

Marketing direct: participarea la promoții

Consimțământ acordat online

Atât timp cat va păstrați acordul

Furnizori servicii IT

Furnizori de servicii marketing

Furnizori servicii aplicații specifice

Date colectate in scopul aplicării la un loc de munca disponibil: nume, prenume, data nașterii, adresa, număr de telefon, adresa de email, facultatea absolvita, toate datele pe care le menționați in CVRecrutare de personal 

Consimțământ acordat online / baza legala a contractului

Atât timp cat va păstrați acordul / 3 luni după campania de recrutare

Furnizori servicii IT

Furnizori aplicații gestionare aplicări 

Imagini ale angajaților si afiliaților companiei, nume, prenume , funcție, pagini social media, experiență profesionala

Promovarea companiei

Consimțământ – acordat prin alte metode ( fizic )

Atât timp cat va păstrați acordul

Furnizori servicii IT

Furnizori servicii marketing

Imagini ale persoanelor care participa la evenimentele organizate 

Promovarea companiei

Consimțământ – acordat prin alte metode ( fizic )

Atât timp cat va păstrați acordul

Furnizori servicii IT

Furnizori servicii marketing

Imagini ale persoanelor care participa la evenimentele CSR

Responsabilitate sociala

Consimțământ – acordat prin alte metode ( fizic )

Atât timp cat va păstrați acordul

Furnizori servicii IT

Furnizori servicii marketing

Date personale necesare comunicațiilor electronice stabilite intre terminalul dumneavoastră si resursele noastre: adresa IP, tip browser, tip terminal de acces, data si ora accesării resurselor, paginile vizitate, conținut trafic comunicații

Monitorizarea tentativelor de utilizare frauduloasa a resurselor online in scop de protejare a securității informației

Interes legitim

1 an

Furnizori servicii IT

Furnizori servicii securitate informatica

Calitatea datelor procesate

Compania are in vedere in permanenta respectarea principiilor cu privire la calitatea datelor procesate, conform Art. 5 GDPR. Astfel date sunt prelucrate :

 • legal, echitabil și transparent față de persoana vizată
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal

Scopul colectării

Nu folosim datele dvs. personale decât in scopuri legitime de afaceri. Acestea includ:

 • furnizarea informațiilor solicitate si pentru a răspunde corespondentei primite de la dumneavoastră;
 • promovarea imaginii companiei
 • recrutare personal
 • transmiterea de informații despre noi, promoțiile noastre si despre activitățile si evenimentele noastre si ale partenerilor noștri.
 • gestionarea relațiilor cu clienții. Este posibil sa va solicitam un feedback in legătura cu produsele si serviciile noastre si sa îl comunicam anumitor membri ai personalului nostru in vederea îmbunătățirii ofertelor.
 • marketing personalizat: putem sa va trimitem scrisori, e-mailuri sau mesaje text pentru a va oferi un produs sau un serviciu. Puteți sa va dezabonați de la ofertele de acest gen. Aveți dreptul de a nu consimți sau de a va opune la activitățile comerciale sau de marketing direct, inclusiv la crearea profilului in scopul activităților de acest tip.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale si responsabilităților sociale, conform legilor romane si internaționale.
 • securizarea informațiilor online

Fiecare prelucrare de date cu caracter personal are un scop bine definit menționat in tabelul de mai sus. 

Perioada in care se vor prelucra datele cu caracter personal: 

Perioada de păstrare a datelor depinde de temeiul legal al procesării si de categoria de date procesate si este menționata in tabelul de mai sus. Ca si principiu general datele personale vor fi prelucrate pentru o perioada minima prevăzută de lege. 

In cazul datelor personale ale căror temei legal este consimțământul dumneavoastră procesarea se poate efectua  atâta vreme cat va păstrați acordul, pe care l-ați semnat in prealabil in mod liber si informat, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

După ce expira perioada indicata, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse in conformitate cu politicile si procedurile interne. 

Destinatarii datelor cu caracter personal: 

Datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților de stat abilitate legal, la cererea acestora in condițiile legii. 

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi comunicate altor entități comerciale (parteneri, companii din grup) cu respectarea prevederilor art. 13 si 14 din Regulamentul nr. 679/2016.

Parți terțe implicate in prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor mai sus menționate poate presupune implicarea unor furnizori care sa execute prin contract acțiuni care sa duca la îndeplinirea scopurilor menționate. 

Prin procedura, selecția acestor furnizori implica si o faza de evaluare standardizata care evaluează gradul de pregătire si conformitate a activității furnizorului la cerințele GDPR. 

Acești furnizori sunt persoane împuternicite in accepțiunea GDPR si operează datele dumneavoastră ținând cont de prevederile legale, dar si conform instrucțiunilor scrise cu privire la prelucrările de date cu caracter personal emise de Win Magazin, instrucțiuni care au caracter obligatoriu. Persoanele împuternicite trebuie sa aplice cel puțin aceleași masuri tehnice, organizatorice si juridice ca si operatorul, precum si altele specifice activității lor. 

Lista persoanelor împuternicite menționate in mod generic pe categorii de activități poate fi consultata printr-o simpla cerere fie către responsabilii desemnați cu protecția datelor, fie către adresele de contact menționate de companie. Operatorul are dreptul sa schimbe acești furnizori.

Masuri de securitate:

Operatorul si eventualele entități împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor vor stabili garanții tehnologice, fizice, administrative si procedurale, toate conform standardelor acceptate in domeniu, pentru a proteja si pentru a asigura confidențialitatea, integritatea si accesibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate. 

Operatorul si entitățile împuternicite de operator vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal si vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), in conformitate cu instrucțiunile, politicile si legile aplicabile operatorului. 

Operatorul se asigura ca angajații si colaboratorii proprii prelucrează aceste date respectând politica de confidențialitate impusa si toate procedurile interne implementate cu privire la Regulamentul European nr. 679/2016.

Transferul de date

Operatorul nu realizează transfer de date in afara Spațiului Economic European, pentru nicio operațiune cu privire la datele de mai sus. In cazul in care utilizarea unor soluții tehnice presupune stocarea si prelucrarea datelor înafara Spațiului Economic European, operatorul va tine cont si va analiza in prealabil temeiurile legale ale transferului de date. Prezenta nota de informare va fi actualizata in conformitate.   Masurile de siguranță cu privire la transferuri rămân valabile indiferent de situație.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale

Regulamentul 679/2016 prevede următoarele drepturi pentru persoanele ale căror date sunt procesate:

 • dreptul de acces
 • dreptul de rectificare
 • dreptul la ștergerea datelor
 • dreptul la restricționarea prelucrării
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul la opoziție
 • dreptul de a retrage consimțământul in orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări exclusive automate, inclusive crearea de profiluri in accepțiunea GDPR
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competenta

Pentru toate prelucrările de date personale efectuate in baza unei obligații legale sau aferente contractului unui contract, refuzul de a furniza aceste date poate duce la încetarea relațiilor contractuale dintre parți.

Prelucrările efectuate in baza interesului legitim sunt necesare funcționarii in bune condiții a proceselor interne ale operatorului si sunt conforme cu politicile si procedurile interne, care constituie obligații aferente contractului de munca încheiat intre pârți. Toate prelucrările in interes legitim sunt detaliate si aprobate de conducerea organizației si asigura un echilibru intre necesitatea prelucrării si drepturile persoanei vizate. Pentru fiecare prelucrare efectuata in interes legitim puteți solicita consultarea documentației la cerere.

In funcție de temeiul legal al procesării datelor si al prevederilor legale impuse de legislația naționala sau europeana, unele din drepturile de mai sus nu se aplica. 

Pentru prelucrările ale căror temei legal este consimțământul aveți dreptul de a cere încetarea acestora in orice moment fie prin mijloacele tehnice puse la dispoziție de resursele media ( dezabonare fluxuri de știri, selectare cookies, etc ) fie prin contactarea societății noastre prin mijloacele clasice puse la dispoziție ( email la protectiadatelor@winmarkt.ro sau la numărul de telefon 0214084700 )

Operatorul nu are procese decizionale automatizate.

In toate cazurile se pot face solicitări cu privire la datele personale prelucrate, iar operatorul este obligat sa răspundă in termen de 30 de zile. Acest termen poate fi mai lung doar in mod absolut justificat in scris de către operator.

Drepturile dumneavoastră se pot exercita prin cerere fie către responsabilii desemnați cu protecția datelor cu caracter personal fie către adresele de contact menționate de companie. 

De asemenea, aveți dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere a protecției datelor din Romania, in cazul in care considerați ca prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legile aplicabile.

Instituția căreia puteți adresa pentru a depune o plângere este: 

Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, București

anspdcp@dataprotection.ro

www.dataprotection.ro

+40.318.059.211

+40.318.059.212 

Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal: nu exista obligație legala si nu este desemnat

Informații despre fișierele de tip cookies

Site-ul https:// winmarkt.ro utilizează cookie-uri.

Informațiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorilor mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul https://winmarkt.ro. 

Utilizator este considerat orice persoana fizica care accesează site-ul mai sus menționat. 

Tehnologiile de tip cookie permit stocarea și accesarea de informații (de) pe echipamentul terminal sau dispozitivul unui utilizator și pot fi de tipul cookie, kit-uri de dezvoltare software (SDK), plugin-uri sau butoane social media, device/browser fingerprinting (”amprentarea” sau identificarea unică a dispozitivului/navigatorului web), pixeli etc.

Un cookie constituie un fișier text special, de mici dimensiuni, plasat pe dispozitivul unui utilizator de către site-urile web pe care persoana respectivă le vizitează. Cookie-ul este trimis de un domeniu internet/site unui navigator web sau browser (de ex. Microsoft Edge, Chrome, Firefox) și apoi trimis de navigator înapoi, de fiecare dată când site-ul respectiv este accesat. Fișierele text ale cookie-ului sunt formate din două părți (nume și valoare sau conținut) și sunt stocate pe calculatorul, tableta ori telefonul vizitatorului pentru o perioadă determinată de timp.

Fiecare cookie conține numere de identificare și data și ora la care a fost plasat în dispozitivul/navigatorul web prin intermediul căruia a fost accesat site-ul web. Acești identificatori cookie sunt considerați date cu caracter personal deoarece pot individualiza dispozitivele pe care au fost plasate cookie-urile și pe utilizatorii acestora.

Numerele de identificare ale cookie-urilor pot fi combinate cu alte date, personale și non-personale, precum adresa IP, alți identificatori online cum sunt identificatorii publicitari sau de utilizator, informații despre paginile și sub paginile accesate, informații despre browser, sistemul de operare, rezoluția ecranului, limba. Aceste combinații sunt folosite pentru a genera date cu caracter personal suplimentare despre utilizator, cum sunt, spre exemplu, datele socio-demografice (categorii de afinități-interese derivate din comportamentul online, categorii de vârstă, localizarea geografică).

De asemenea, datele despre utilizatori colectate de cookie-uri prin procese automate stau la baza creării de profiluri care sunt folosite pentru servirea de publicitate țintită comportamental.

Cookie-urile se încadrează în patru categorii generale: cookie-uri de sesiune, cookie-uri persistente (având la bază criteriul duratei de viață a acestora), cookie-uri proprii și provenind de la terți (având la bază criteriul originii sau provenienței lor).

Cookie-urile de sesiune salvează temporar în navigatorul web informații despre mișcările utilizatorului în interiorul site-ului sau date introduse de acesta. Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat odată cu închiderea navigatorului sau a ferestrei în care a fost accesat site-ul web.

Cookie-urile persistente rămân stocate în terminalul utilizatorului și după încheierea sesiunii curente de navigare pe site până la atingerea datei de expirare (în general pot avea o durată de viață de până la câțiva ani). Acest tip de cookie-uri rețin informații pentru vizitele ulterioare, cum ar fi preferințele de navigare sau setările vizitatorului, cu scopul de a îi oferi o experiență îmbunătățită de utilizare.

Cookie-urile ”first party” sunt plasate de site-ul web/domeniul internet accesat de utilizator.

Cookie-urile ”third party” (terțe) sunt plasate de un alt site web/domeniu internet decât cel accesat de utilizator, atunci când site-ul accesat conține și informații încorporate de la un site web terț.

Cookie-urile utilizate pe site și scopurile prelucrării datelor personale

Utilizăm pe site-urile noastre cinci categorii de cookies prezentate mai sus. Acestea sunt grupate în categorii specifice în funcție de scopurile prelucrării datelor cu caracter personal.

Folosim cookie-uri provenind de la terți (numiți și ”parteneri web”) cu care Win Magazin colaborează și care prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorului, în urma accesării de către utilizator a site-urilor noastre web și a plasării de tehnologii de tip cookie.

Printre terții cu care colaborăm se numără Google, Linkedin, Facebook.

Win Magazin recomandă consultarea politicilor terților cu privire la utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii similare de către aceștia înainte de a accepta acest tip de prelucrare de date.

Categoriile de cookie-uri utilizate pe site-ul nostru web în funcție de scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

Strict necesare 

 Aceste fișiere sunt strict necesare pentru funcționarea website-ului, inclusiv cele pentru salvarea/procesarea opțiunilor exprimate de dumneavoastră cu privire la tehnologii de tip cookie. Acestea nu conțin date personale, sunt șterse la închiderea paginii deschise către site-ul finexpert-boscolo.ro, nu necesită acordul dumneavoastră pentru plasare/accesare și nu pot fi dezactivate.

Lista completa si actualizata a acestor tipuri de cookies se regăsește in Centrul de preferințe cookies. 

Asigurarea funcționalităților website-ului

Aceste fișiere permit website-ului să ofere funcționalități sporite și personalizate, de exemplu reținerea preferințelor personale cu ocazia navigării și a datelor de logare, rularea de videoclipuri sau posibilitatea de live chat. Acestea pot fi adăugate de noi sau de furnizori terți ale căror servicii le-am adăugat pe paginile noastre (parteneri). Dacă nu permiteți plasarea/accesarea acestor fișiere, este posibil ca unele sau toate aceste servicii să nu funcționeze corect. Selectarea opțiunii generale Activ (DA) pentru acest scop implică inclusiv acordul dvs. pentru plasare/accesare de informații. Datele dvs. pot fi utilizate pentru a monitoriza și preveni activitatea frauduloasă și pentru a asigura funcționarea corespunzătoare și sigură a sistemelor și proceselor. Dispozitivul dvs. poate primi și trimite informații care vă permit să vizualizați și să interacționați cu reclamele și conținutul.

Lista completa si actualizata a acestor tipuri de cookies se regăsește in Centrul de preferințe cookies. Centrul de preferințe cookies permite restricționarea acestei prelucrări, prelucrare care va fi efectuata doar cu acordul dumneavoastră explicit prin permiterea stocării acestor fișiere sau prin folosirea butonului prin care acceptați stocarea tuturor tipurilor de cookies. 

Măsurare și analiză 

 Aceste fișiere ne permit să contorizăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța website-ului nostru. Acestea ne ajută să cunoaștem cele mai populare sau mai puțin populare pagini și să vedem cum se deplasează vizitatorii în cadrul website-ului. Dacă nu permiteți plasarea/accesarea acestor fișiere, nu vom ști când ați vizitat website-ul nostru și nu vom putea să-i monitorizăm performanța. Selectarea opțiunii generale Activ (DA) în coloana de Consimțământ pentru acest scop implică inclusiv acordul dvs. pentru plasare/accesare de informații, prin Tehnologii de tip Cookie, de către partenerii care prelucrează date în temeiul Consimțământului, pentru care optați cu Activ (DA).

În mod separat, în cadrul Scopului «Măsurare și Analiză» există un Scop de prelucrare, Măsurarea performanței conținutului, pentru care procedura este similară celei descrise mai sus. Performanța și eficiența conținutului pe care îl vedeți sau cu care interacționați pot fi măsurate. Se poate stabili că mai multe dispozitive aparțin dvs. sau reședinței dvs. în sprijinul unuia sau mai multor scopuri. Dispozitivul dvs. poate fi deosebit de alte dispozitive pe baza informațiilor pe care le trimite automat, cum ar fi adresa IP sau tipul de browser.

Lista completa si actualizata a acestor tipuri de cookies se regăsește in Centrul de preferințe cookies. Centrul de preferințe cookies permite restricționarea acestei prelucrări, prelucrare care va fi efectuata doar cu acordul dumneavoastră explicit prin permiterea stocării acestor fișiere sau prin folosirea butonului prin care acceptați stocarea tuturor tipurilor de cookies. 

Rețele de socializare

Aceste fisiere sunt plasate/accesate de o serie de servicii de rețele de socializare pe care le-am adăugat pe website, pentru a permite urmărirea comportamentului dvs. pe website-urile accesate și corelarea acestor date cu cele aferente contului din rețeaua de socializare respectivă sau cu alte date, în scopul construirii unui profil al intereselor dvs. și utilizării acestora în scop de publicitate sau personalizare a conținutului; în plus, aceste fișiere vă permit distribuirea conținutului către prietenii și rețelele dvs. Acest lucru poate afecta conținutul și mesajele pe care le vedeți pe alte website-uri pe care le vizitați. Dacă nu permiteți plasarea/accesarea acestor fișiere, este posibil să nu puteti utiliza sau vizualiza aceste instrumente de distribuire. Selectarea opțiunii generale Activ (DA) pentru acest scop implică inclusiv acordul dvs. pentru plasare/accesare de informații, prin Tehnologii de tip Cookie, de către partenerii pentru care optați cu Activ (DA).

Crearea profilului menționat mai sus nu este realizata de către Win Magazin ci de către acești furnizori de publicitate țintita, prin intermediul aplicațiilor care dau o funcționalitate sporita resurselor noastre online. Win Magazin nu are acces la nicio informație cu privire la aceste preferințe. 

Lista completa si actualizata a acestor tipuri de cookies se regăsește in Centrul de preferințe cookies. Centrul de preferințe cookies permite restricționarea acestei prelucrări, prelucrare care va fi efectuata doar cu acordul dumneavoastră explicit prin permiterea stocării acestor fișiere sau prin folosirea butonului prin care acceptați stocarea tuturor tipurilor de cookies. 

Cookie-urile provenind de la terți sunt utilizate în principal în scopuri de publicitate și marketing online, pentru măsurarea audiențelor, dar și pentru a oferi conținut încorporat în site.

Temeiul legal al prelucrărilor bazate pe tehnologiile de tip cookie folosite de site

Temeiul legal care stă la baza prelucrărilor de date cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor strict necesare este interesul nostru legitim de a ne asigura că website-ul funcționează corespunzător.

Pentru celelalte tipuri de cookie-uri, împărțite in categorii în funcție de scopurile generale în care sunt prelucrate datele personale, temeiul legal este consimțământul utilizatorilor site-ul nostru, precum și, în unele cazuri, interesul legitim al unor parteneri, precizat în politicile de confidențialitate ale partenerilor în cauză.

Modul de gestionare a cookie-urilor și a consimțământului cu privire la utilizarea acestora

Cookie-urile utilizate pentru asigurarea transmiterii comunicațiilor prin intermediul internetului și cele necesare pentru oferirea de servicii solicitate de utilizatori pe site, cunoscute drept ”cookie-uri strict necesare”, sunt exceptate de la necesitatea obținerii consimțământului.

Cookie-urile care nu sunt strict necesare pot fi refuzate de utilizator înainte de a intra pe site, însă nu toate funcționalitățile sau conținutul site-ului vor fi disponibile, diminuând astfel considerabil experiența de utilizare.

Astfel, înainte de a accesa site-ul web, pe ecran va apărea fereastra de dialog de consimțământ ”Centrul de preferințe cookies”, unde utilizatorul poate alege și activa categoriile de cookie-uri și partenerii pentru care dorește să își acorde consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale.

Log-urile de acordare a consimțămintelor cu privire la utilizarea cookie-urilor sunt înregistrate în scopul dovedirii conformării cu cerințele Regulamentului (UE) 679/2016 (”GDPR”) privind protecția datelor cu caracter personal și sunt stocate pentru o perioadă de maxim 13 luni.

Aveți dreptul de a vă modifica opțiunile exprimate anterior și de a vă retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor prin intermediul tehnologiilor de tip cookie, fără ca legalitatea prelucrării până în momentul retragerii să fie afectată. Retragerea consimțământului se poate face oricând din ”Centrul de preferințe cookies”, care poate fi accesat la subsolul paginii web făcând clic pe căsuța ce conține indicația ”Aici puteți modifica setările de Cookie”. 

În mod alternativ, majoritatea browserelor oferă utilizatorului, prin intermediul setărilor, posibilitatea de a avea un oarecare control asupra cookie-urilor:

 • Edge

https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

 • Chrome   https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
 • Firefox    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Opera   https://help.opera.com/en/latest/
 • Safari   https://support.apple.com/en-gb/safari

Informații detaliate despre cookie-uri și despre cum pot fi controlate puteți afla pe site-urile www.aboutcookies.orgwww.allaboutcookies.org si https://cookiedatabase.org

Modul de exercitare a dreptului la opoziție în cazul prelucrărilor întemeiate pe Interesul Legitim

Puteți să vă exercitați dreptul la opoziție în ceea ce privește prelucrările de date bazate pe interesul legitim al unor parteneri, în cazul în care considerați că interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dvs. prevalează asupra interesului unui astfel de partener, prin accesarea politicii de confidențialitate a partenerului în cauză (făcând clic pe linkul aferent acesteia în ”Centrul de preferințe pentru cookies”) și transmiterea cererii dvs. direct partenerului respectiv.

Puteți să vă exercitați dreptul la opoziție în ceea ce privește prelucrările de date bazate pe interesul legitim al Win Magazin, în cazul în care considerați că interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dvs. prevalează asupra intereselor și drepturilor noastre, prin transmiterea unui email în acest sens la adresa dpo@crowe.ro, în care să precizați și motivele pentru care vă opuneți activităților de prelucrare efectuate în temeiul interesului nostru legitim.

Puteți renunța la colectarea și utilizarea datelor pentru publicitatea țintită comportamental și folosind mecanismele de exercitare a acestei opțiuni la http://www.aboutads.info/choices și https://www.youronlinechoices.com/ro/.

Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile nu sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din fragmente de cod așa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecința, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pentru un anume site cat si pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de spyware. Multe produse anti-spyware sunt configurate sa evidențieze de acest fapt si in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse in cadrul procedurilor de ștergere/ scanare anti-virus/ anti-spyware.

In general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si ștergere automata după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protecția identității este foarte valoroasa si reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat sa se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informații intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate

Alte atacuri bazate pe cookie implica setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Daca un website nu solicita browser-ului sa folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a păcăli browser-ele in a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiți atenți in alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Datorita flexibilității lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.